No eren blaves ni verdes les muntanyes

978-84-96608-07-8
CATALAN
63
140cm
210cm
TEMPO
-5%
10,00 €
9,50 €

El cop d'Estat del 17/18 de juliol de 1936 va convertir molts de pollencins en protagonistes de la Hist.ria d'Espanya. De cop i volta, aquells que estaven dins la legalitat es convertiren en proscrits. Els militars sublevats capgiraren la llei per destruir l'Estat de dret, liberal i democràtic, que havia bastit la República des del 1931. L.gicament, qui més patiren l'avinentesa foren aquells que s'oposaren al canvi, principalment, per. no en exclusiva, els

militants dels partits d'esquerra. I entre ells, cal destacar els que gosaren o s'atreviren, a fer

front a la injustícia i immoralitat que suposava aquell trencament de l'ordre establert, amb la

seva actitud i la seva força personal.