La - fisica i quimica 1 bat

978-84-481-9610-3
CASTELLANO
384
230cm
285cm
PDTE. COLECCION
-5%
36,71 €
34,87 €

<SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'>Punts clau:</SPAN></U></B> </P><UL><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><FONT face=Arial><FONT size=2>Distribuciï¿ coherent dels continguts.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN>< ;/DIV></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT face=Arial><FONT size=2>Compta amb moltes activitats i exemples.<o:p></o:p></FONT>& lt;/FONT></SPAN></DIV></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family : "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><FONT face=Arial><FONT size=2>Tï¿ un important nombre dilï¿lustracions: fotografies, esquemes, dibuixos, grï¿fics i taules.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN>& lt;/DIV></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><FONT face=Arial><FONT size=2>Cada unitat inclou una proposta de prï¿ctiques.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN ></DIV></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><FONT face=Arial><FONT size=2>Llenguatge rigorï¿s perï¿ entenedor.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN&g t;</DIV></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><FONT face=Arial><FONT size=2>Activitats interactives.<o:p>&l t;/o:p></FONT></FONT></SPAN></DIV></LI&g t;<LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><FONT face=Arial><FONT size=2>Vï¿deos de prï¿ctiques de laboratori.<o:p></o:p> </FONT></FONT></SPAN></DIV></LI><LI&g t;<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><FONT face=Arial><FONT size=2>Revisiï¿ de continguts.<o:p></o:p></FONT>& lt;/FONT></SPAN></DIV></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family : "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><FONT face=Arial><FONT size=2>Potenciaciï¿ dels recursos digitals.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN> ;</DIV></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT face=Arial><FONT size=2>Nou disseny.</FONT></FONT></SPAN></SPAN></DIV&g t;</LI></UL><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><FONT face=Arial><FONT size=2><SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-fareast-font-fam ily: "Times New Roman"'>&nbsp;</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-seri f"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-ansi-language: ES'>Visita:<o:p&g t;</o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P& gt;<UL type=disc><LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: ES'>Recursos digitals: </SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"'><A href="https://www.mhe.es/"><SPAN lang=ES style="mso-ansi-language: ES"><FONT color=#0000ff>https://www.mhe.es/</FONT></SPAN></A&g t;</SPAN><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: ES'><o:p></o:p></SPAN></LI><LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-seri f"; mso-ansi-language: ES'>Llibre digital: <A href="http://www.blinklearning.com/"><FONT color=#0000ff>www.blinklearning.com</FONT></A> <o:p></o:p></SPAN></LI><LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-seri f"; mso-ansi-language: ES'>Aprenentatge adaptatiu: </SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"'><A href="http://www.smartbookmhe.es/"><SPAN lang=ES style="mso-ansi-language: ES"><FONT color=#0000ff>http://www.smartbookmhe.es/</FONT></SPAN> </A></SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: ES'> <SPAN lang=ES><o:p></o:p></SPAN></SPAN>& lt;/LI></UL>