Educacio Plastica, Visual i Audiovisual A. Mosaic.

Material didactico
978-84-486-0782-1
VALENCIANO
172
285cm
285cm
ESO VALENCIA
38,55 €

El projecte:Uneix teoria i làmines dactivitats en un únic volum.

La teoria fa servir la imatge com a elements central de lexplicació.

Les làmines sordenen per seqüenciació de continguts teòrics i dificultat.

Sadequa el projecte al nou número dhores que marca el currículum.

Renovació de la part gràfica i de les làmines dactivitats.

Nou disseny de la guia didàctica, reforç de materials multimèdia i de l aprenentatge a través de les noves tecnologies.