CUTR F{sica Schaum Selectividad - Curso Cero (Catal@n)

Fisica
978-84-481-9842-8
CATALAN
168
240cm
170cm
SCHAUM
-5%
22,57 €
21,44 €

L'objectiu d'aquest llibre és ajudar l'alumne a preparar un examen fin al. Al llibre hi ha els recursos necessaris: un breu repàs teòric, alg unes orientacions i moltes qüestions i problemes per practicar, que es corresponen a preguntes proposades en aquest tipus d'exàmens. El llib re s¿estructura en cinc blocs: quatre blocs temàtics i un últim bloc d 'exàmenes globals sobre els continguts de tot el llibre. La divisió co rrespon a les diferents disciplines de les Matemàtiques: aritmètica i àlgebra, anàlisi, aplicades a les ciències socials, i probabilitat i e stadística, la qual cosa permet tenir una visió global de tots els con tinguts estudiats. Els quatre blocs de continguts estan format per uni tats, l'estructura de cadascuna de les quals és: Continguts bàsics. Es repassen els fonaments bàsics de la unitat. Com es resol un problema de...? Es donen consells per resoldre els problemes referents al tema de la unitat. Compte, no falleu! Es repassen els errors més habituals en la resolució de p